خانه / ادیان و باورها / گرفتن حق زندگی از حیوانات ، بهای جبران گناه در زرتشت!

گرفتن حق زندگی از حیوانات ، بهای جبران گناه در زرتشت!

132

چرا ایرانیان باستان اسلام را انتخاب کردند؟

اسلام :

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند :
حرمت پرستو را نگاه دارید که بیش از دیگر پرندگان با انسان انس می گیرد و ذکرش سوره حمد است.
منبع : کافی ، ج ۶ ، ص۲۲۳ ، ح ۲

آیین ایرانیان باستان :

گرفتن حق زندگی از حیوانات ، بهای جبران گناه در این آیین خرافی.
آیین ایرانیان باستان کشتار بی رحمانه حیوانات را برای جبران کشتن سگ تعیین کرده بود!!!
منبع : وندیداد ، ج ۳ ، ص ۱۴۲۹ _ ۱۴۳۰ ، ف ۱۴ ، ش ۱ _ ۶

درباره faez

دوباره امتحان کنید

85875765988385391242080880842

دانشگاه بیرمنگهام انگلستان ثابت کرد که قرآن تحریف نشده است ‏

به تازگی قدیمی ترین متن قرآن که برروی پوست بزنگاشته شده وقدمت آن به زمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked