خانه / محمد (صفحه 69)

محمد

به خسروپرویز گفته شد : فلان حکمران را خواندیم تعلل کرد تا به دربار بیاید . خسرو پرویز گفت : اگر برای او دشوارست به تمام نزد من بیاید به جزئی از بدنش اکتفا میکنیم !! منبع : پاورقی , غررالاخبار ملوک الفرس ابومنصور ثغالبی  

ادامه مطلب »

شاهان ساسانی

شاهان ساسانی به بهانه کشورگشایی از هیچ جنایتی روی گردان نبودند . در حمله به اورشلیم پس از غارت کلیسا و به آتش کشید آن نود هزار مسیحی را کشتار کردند !! منبع : پیگولفسکایا , نینا , ایران و بیزانس در سده های ششم و هفتم میلادی , ترجمه …

ادامه مطلب »