خانه / اعجاز علمی قرآن / اعتراف دکتر مارشال جانسون در مورد شگفتی آیات علمی قرآن

اعتراف دکتر مارشال جانسون در مورد شگفتی آیات علمی قرآن

نظر دکتر مارشال جانسون (Dr. E. Marshall Johnson) در مورد شگفتی آیات علمی قرآن کریم:

The Quran describes not only the development of external form but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development. Emphasizing major events recognized by contemporary science.
As a scientist i can only deal with things which i can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As i gave you the example before, if i were to transpose myself in that era, knowing what i knew today and describing things, i could not describe the things which were described. I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from some place. So i see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to write.

قرآن نه ‌تنها شکل‌های خارجی توسعه را توصیف کرده، بلکه مراحل درونی، داخل جنین، ایجاد و توسعه آن را نیز توصیف نموده است. همچنین به رویدادهای مهمی می‌پردازد که توسط علم معاصر به رسمیت شناخته شده است. به عنوان یک دانشمند علوم تجربی، من سر و کارم فقط با چیزهایی است که می‌توانم شخصا ببینم، می‌توانم جنین‌شناسی و بیولوژی پرورشی را بفهمم. قادر هستم که کلمات قرآنی را که برایم ترجمه شود، درک کنم. اگر بنا باشد من خود را با معلومات و بیانی که امروز از مسائل دارم در آن دوران در نظر گیرم، باز نمی‌توانستم این‌گونه مطالب را چنان که در قرآن آمده توضیح دهم. من هیچ دلیل و شاهدی برای آنکه در مخالفت با این حقیقت قرار گیرم نمی‌بینم که این شخص ـ محمد ـ باید این اطلاعات را از جایی به دست آورده باشد. بنابراین من چیزی در اینجا در تعارض با این نظریه نمی‌بینیم که دخالتی الهی در آنچه او نوشته، وجود داشته است.

پ.ن:

کلید واژه انگلیسی: Quran, islam, science, shia, Dr, marshall johnson

کلید واژه فارسی: قرآن، علم، شیعه، اسلام، دکتر مارشال جانسون

همکاران: آقای علی نژاد، خانم قائمی، خانم فرهادی، آقای صادقیان

دوباره امتحان کنید

معجزه جالب علمی قرآن در مورد مغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *