خانه / اعجاز علمی قرآن / اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع کنفرانس :  اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

بخش مجری کنفرانس :  اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده : آقای علی علی نژاد


اعجاز عددی قرآن در سوره حدید هر یک از عناصر قرآن‌کریم دارای ترکیبی ریاضی است. مانند ترتیب سوره‌ها، تعداد آیه‌ها، ترتیب نزول سوره‌ها و آیه‌ها، ترتیب لغات، تعداد حروف و ترتیب آن‌ها، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم‌های الهی، طرز نوشتن بعضی لغات و عدم وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن‌حکیم دارای ترکیبی خاص از لحاظ عددی و ریاضی هستند و از اعجاز غیر قابل تصوری برخوردارند که یکی از مهمترین این اعداد، عدد۱۹ می باشد.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=8fzlrsfqunmtbkafw5yq.png"><img src="http://8pic.ir/images/8fzlrsfqunmtbkafw5yq_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=h9kke9hv0pojxm8tem2u.png"><img src="http://8pic.ir/images/h9kke9hv0pojxm8tem2u_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

سوره مبارکه جن آیه ۲۸ :
﴿وَ أَحْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا﴾
و هر چیزى را به عدد شماره و گردآوری کرده است.

سوره حدید سوره‌ی ۵۷ و یکی از سورها‌ی میانی قرآن ‌حکیم است و مضربی از عدد ۱۹ است.۵۷=۱۹×۳
تعداد سوره‌های قرآن‌مجید زوج است، دو سوره‌، حدید (۵۷) و مجادله (۵۸)، سوره‌های میانی هستند.
(سوره‌ی مجادله از انتهای قرآن‌کریم، سوره‌ی ۵۷ است و تنها سوره‌ای است که در تمام آیات آن اسم ﴿الله﴾ آمده است).
سوره حدید به منزله‌ی ستون میانی و آهنین قرآن‌مجید است و اسرار و حقایق و شواهد بسیاری برای اعجاز ترتیب سوره‌ها و تعداد آیات قرآن‌حکیم دارد. سوره مبارک حدید، یکی از دو سوره‌ای است‌ که ارزش ابجدی نام آن برابر با شماره‌ی سوره در مصحف قرآن‌مجید است که یکی از نشانه‌های عدم تغییر و تحریف سوره‌های قرآن‌مبین است:

۵۷= ۱۹×۳  ۵۷ = ا۱ +ل۳۰+ح۸+د۴+ی۱۰+د۴

 

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=ko8e2gpqe3k39b91nvjf.png"><img src="http://8pic.ir/images/ko8e2gpqe3k39b91nvjf_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

سوره دیگر البینه
۹۸ امین سوره و ارزش ابجدی البینه نیز ۹۸ می باشد.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=cny917xt8dozzyflkn09.png"><img src="http://8pic.ir/images/cny917xt8dozzyflkn09_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

نکته :
کلمه حدید ، ۶ مرتبه در ۶ سوره‌ی قرآن‌ آمده است و شماره‌ی این ۶ سوره، اعجاز عددی و ارتباط با عدد ۱۹ را نشان می‌دهد.
اسراء : ۱۷ (سوره ۱۷ قرآن)
کهف : ۱۸
حج : ۲۲
سبا : ۳۴
ق : ۵۰
حدید : ۵۷

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=ou2aratryou9gwnfgt6g.png"><img src="http://8pic.ir/images/ou2aratryou9gwnfgt6g_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=5n97292un8jig0mt9izf.png"><img src="http://8pic.ir/images/5n97292un8jig0mt9izf_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=6y83ysidvhn50gdhdtdt.png"><img src="http://8pic.ir/images/6y83ysidvhn50gdhdtdt_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

 

http://8pic.ir/images/19d7u9rp0tu3guq30xbs.png

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=zc9uuasdh9mg6q66eei1.png"><img src="http://8pic.ir/images/zc9uuasdh9mg6q66eei1_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=1i24zqtkexfath3n6um5.png"><img src="http://8pic.ir/images/1i24zqtkexfath3n6um5_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>  

اگر شماره‌ی ترتیب این ۶ سوره را به ترتیب پشت سر هم قرار دهیم، عدد ۱۲ رقمی ذیل به دست می‌آید که مضربی از ۱۹ دارد:

۵۷ ۵۰ ۳۴ ۲۲ ۱۸ ۱۷=۱۹*  ۳۰۲۶۴۹۵۹۰۴۳

سوره حدید ۵۷ (پنجاه و هفتمین ) سوره قرآن است و ۲۹ آیه دارد : حاصل ضرب این دو عد برابر ۱۶۵۳ که برابر با مجموع اعداد۱ تا ۵۷ است:

۲+۱+…+۵۷+۵۶+۵۵=۱۶۵۳

*سبحان الله به ظرافت قرآن *

نکته:
با کمال شگفتی، آیه‌ی ۱۶۵۳ در قرآن کریم (جمع تجمعی آیات در قرآن مبین) در آیه‌ی ۵۷ سوره‌ی یوسف قرار گرفته است.باز هم مضرب ۱۹.

۱۲۹+۷۵+۲۰۶+۱۶۵+۱۲۰+۱۷۶+۲۰۰+۲۸۶+۷(توبه)+۱۰۹+۱۲۳+۵۷(یوسف)

۱۶۵۳=

نکته مهم:
دقت شود جهت برقراری رابطه فوق، سوره توبه حتما می بایست ۱۲۹ آیه در نظر گرفته شود و نه ۱۲۷ آیه که در قرآن های آمریکایی موجود می باشد، که در این صورت بسیاری از روابط ریاضی قرآن بهم می ریزد که در آینده در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.

 <a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=tqk8t11d7bp8yajvxx71.png"><img src="http://8pic.ir/images/tqk8t11d7bp8yajvxx71_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

رابطه بین تعداد آیه های این ۶ سوره :
سوره اسرا : ۱۱۱ آیه
سوره کهف : ۱۱۰ آیه
سوره حج : ۷۸ آیه
سوره سبا : ۵۴ آیه
سوره ق : ۴۵ آیه
سوره حدید : ۲۹ آیه
نکته:
مجموع تعداد آیات این ۶ سوره برا بر با مقداریست که مضربی از ۷(یکی دیگر از اعداد شگفت انگیز و پر کاربرد در قرآن) دارد که در سوره حجر آیه ۴۴ به آن اشاره شده است:

(۲۹+۴۵+۵۴+۷۸+۱۱۰+۱۱۱) =۴۲۷ = ۶۱ *۷

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=w28nwgagjumjdb1k5h2n.png"><img src="http://8pic.ir/images/w28nwgagjumjdb1k5h2n_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

نکته جالب در مورد آیه ۵۰ سوره اسرا :
این آیه از ابتدای قرآن‌ آیه‌ی ۲۰۷۹ است و از انتهای قرآن‌ نیز،آیه‌ی ۴۱۵۸ است که هر دو عدد،مضربی از ۷ است و عدد دوم دو برابر عدد اوّل است:

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=3ksrx93thnrb69mr3c78.png"><img src="http://8pic.ir/images/3ksrx93thnrb69mr3c78_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

۲۰۷۹=۷×۲۹۷
۴۱۵۸=۷×۵۹۴
۴۱۵۸=۲×۲۰۷۹

بررسی دقیق تر در سوره حدید

ارزش ابجدی کلمه‌ی حدید به معنای آهن برابر با ۲۶ است که معادل عدد اتمی آهن در جدول تناوبی عناصر شیمیایی است.علاوه بر آن، کلمه‌ی اهن دارای ارزش ابجدی ۵۶ است که با عدد جرمی عنصر حیاتی آهن برابر است و کلمه آهن با (آ) نیز دارای ارزش ابجدی ۵۵ می باشد.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=8vxq81pzo2cmiihmnh5b.png"><img src="http://8pic.ir/images/8vxq81pzo2cmiihmnh5b_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=qk6dfrw279ed71cu4hw8.png"><img src="http://8pic.ir/images/qk6dfrw279ed71cu4hw8_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=p2nmbj821hi78xyuf0ia.png"><img src="http://8pic.ir/images/p2nmbj821hi78xyuf0ia_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

در جدول تناوبی عناصر ، آهن عنصر ۲۶ می باشد.

[img]http://s8.iranxm.com/up/740526b78c0b.png[/img]

در ابتدای سوره رابطه زیبایی وجود دارد، خداوند خود را اول (۱) و آخر(۹) معرفی می کند و نکته جالب اینکه این معرفی در آیه ۳ سوره حدید (۵۷) صورت میگیرد که رابطه ۱۹ به وضوح مشخص است.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=otbcucakhpxiwb132bzx.png"><img src="http://8pic.ir/images/otbcucakhpxiwb132bzx_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=j196sbls9ekhf2rbv197.png"><img src="http://8pic.ir/images/j196sbls9ekhf2rbv197_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=pcoswwtjl9ttl8tzs19h.png"><img src="http://8pic.ir/images/pcoswwtjl9ttl8tzs19h_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

نکته :
نزول به معناى پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق میان انزال و تنزیل این است که انزال به معناى نازل کردن دفعى و یک پارچه است، و تنزیل به معناى نازل کردن تدریجى است.

تاریخچه آهن از سایت ویکی پدیا و اشاره به شهاب سنگ:

 <a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=5j6ojdwedjmzvar91hvz.png"><img src="http://8pic.ir/images/5j6ojdwedjmzvar91hvz_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=1bd1vr0o2ivfwx7nf0k9.png"><img src="http://8pic.ir/images/1bd1vr0o2ivfwx7nf0k9_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

تاریخچه آهن از سایت دانشنامه رشد و اشاره به شهاب سنگ: [۱]

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=dfjehhel6n6kuaxjuwea.png"><img src="http://8pic.ir/images/dfjehhel6n6kuaxjuwea_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=tjvkxk5w1pwtanwtj6m9.png"><img src="http://8pic.ir/images/tjvkxk5w1pwtanwtj6m9_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

نکته :
قرآن دقیقا در سوره ی ۵۷ از آهن سخن به میان می آورد.
آهن دارای سه ایزوتوپ پایدارست ۵۶، ۵۷ و ۵۸٫
ایزوتوپ ۵۷ یک ایزوتوپ خاص هست. چون در کنار سایر خواصی که با ایزوتوپ های دیگر به اشتراک دارد، خاصیتی به اسم (اسپین اتمی) دارد
که آن را ممتاز و در (material science))کاربرد فراوان میکند.

نمامتن تهیه شده توسط گروه باور باران:

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=svvpd5s17q5hq3umo0r2.png"><img src="http://8pic.ir/images/svvpd5s17q5hq3umo0r2_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>


تصویربالا متعلق به یک شهاب سنگ از جنس اهن و نیکل بنام ویلامیت است که در سال ۱۹۰۲ در آمریکای شمالی کشف شد و بزرگترین شهاب سنگ کشف شده در آمریکا و ششمین شهاب سنگ کشف شده در جهان است.این شهاب سنگ در پایان آخرین دوره یخبندان یعنی ۱۳۰۰۰ سال قبل به زمین رسیده است و هم اکنون در موزه تاریخ طبیعی است و چهل میلیون نفر در طول سال از این شهاب سنگ بازدید می کنند.این شهاب سنگ بیش از ۹۱ درصد آهن تشکیل شده است و ۷٫۶ درصد از نیکل و کبالت و ارتفاع آن ۱٫۹۸ متر است.

بنابراین دانشمندان فکر می کردند که آهن در خورشید تشکیل شده اما غلط بودن این تفکر به اثبات رسید زیرا دمای سطح خورشید ۶۰۰۰ درجه سلسیوس است و دمای هسته آن بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون درجه سلسیوس است و با این دما آهن نمی تواند شکل بگیرد. کل دمای منظومه شمسی به اندازه ای نیست که آهن را به وجود بیاورد.[۲]
اما امروزه می گویند؛ خورشید فقط یک توپ پر از گاز است که هرگز دارای آهن نمی باشد و آهن موجود در زمین به گونه ای دیگر به وجود آمده است. آهن برای به وجود آمدن به دمای ۶۰۰ میلیون درجه نیاز دارد.[۳]
منابع 


 

* [۱] آهن در دانشنامه رشد
منبع
*[۲] لینک مطلب در ویکی پدیا انگلیسی
منبع
*[۳] درجه حرارت سطح خورشید
منبع
*سایت مهندس عبدالدائم الکحیل (در مورد روابط عددی در قرآن )
منبع
* سایت ویکی پدیا
منبع

 

دوباره امتحان کنید

شگفت‌انگیزترین اعجاز قرآن کریم که به تایید دانشمندان رسید+فیلم

قرآن کریم معجزه ی جاوید آخرین فرستاده خدا، حضرت محمد (ص) است. این کتاب بیانگر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *