خانه / اعجاز علمی قرآن / اعجاز عددی سوره حدید

اعجاز عددی سوره حدید

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله: اعجاز عددی سوره حدید

تهیه کننده: بخش اعجاز علمی قرآن (جناب آقای علی نژاد)

مقدمه

هر یک از عناصر قرآن‌کریم دارای ترکیبی ریاضی است. مانند ترتیب سوره‌ها، تعداد آیه‌ها، ترتیب نزول سوره‌ها و آیه‌ها، ترتیب لغات، تعداد حروف و ترتیب آن‌ها، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم‌های الهی، طرز نوشتن بعضی لغات و عدم وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن‌حکیم دارای ترکیبی خاص از لحاظ عددی و ریاضی هستند و از اعجاز غیر قابل تصوری برخوردارند که یکی از مهمترین این اعداد، عدد ۱۹ می باشد.

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

(و هر چیزى را به عدد شماره و گردآوری کرده است.) [۱]

اعجاز عددی سوره حدید

سوره‌ی ۵۷ و یکی از سورها‌ی میانی قرآن ‌حکیم است و مضربی از عدد ۱۹ است.

۵۷=۱۹×۳

تعداد سوره‌های قرآن‌ مجید زوج است، دو سوره‌، حدید (۵۷) و مجادله (۵۸)، سوره‌های میانی هستند.

(سوره‌ی مجادله از انتهای قرآن‌کریم، سوره‌ی ۵۷ است و تنها سوره‌ای است که در تمام آیات آن اسم ﴿الله﴾ آمده است).

سوره حدید به منزله‌ی ستون میانی و آهنین قرآن‌مجید است و اسرار و حقایق و شواهد بسیاری برای اعجاز ترتیب سوره‌ها و تعداد آیات قرآن‌حکیم دارد.

سوره مبارکه حدید، یکی از دو سوره‌ای است‌ که ارزش ابجدی نام آن برابر با شماره‌ی سوره در مصحف قرآن‌مجید است که یکی از نشانه‌های عدم تغییر و تحریف سوره‌های قرآن‌مبین است:

   ا۱ +ل۳۰+ح۸+د۴+ی۱۰+د۴           ۵۷=۱۹×۳

سوره دیگر: البینه 

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

۹۸  امین سوره و ارزش ابجدی البینه نیز ۹۸ می باشد.

نکته:

کلمه حدید ، ۶ مرتبه در ۶ سوره‌ی قرآن‌ آمده است و شماره‌ی این ۶ سوره، اعجاز عددی و ارتباط با عدد ۱۹ را نشان می‌دهد.

اسراء  : ۱۷  (سوره ۱۷ قرآن)
کهف    : ۱۸
حج      : ۲۲
سبا      : ۳۴
ق        : ۵۰
حدید   : ۵۷

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اگر شماره‌ ترتیب این ۶ سوره را به ترتیب پشت سر هم قرار دهیم، عدد ۱۲ رقمی ذیل به دست می‌آید که مضربی از ۱۹ دارد:

۵۷ ۵۰ ۳۴ ۲۲ ۱۸ ۱۷=۳۰۲۶۴۹۵۹۰۴۳ *۱۹

سوره حدید ۵۷ (پنجاه و هفتمین ) سوره قرآن است و ۲۹ آیه دارد :

حاصل ضرب این دو عد برابر ۱۶۵۳

که برابر با مجموع اعداد۱ تا ۵۷ است:

 ۱+۲+…+۵۵+۵۶+۵۷=۱۶۵۳

* سبحان الله به ظرافت قرآن *

نکته:

با کمال شگفتی، آیه‌ ۱۶۵۳ در قرآن کریم (جمع تجمعی آیات در قرآن مبین) در آیه‌ی ۵۷ سوره‌ی یوسف قرار گرفته است. باز هم مضرب ۱۹٫

۷+۲۸۶+۲۰۰+۱۷۶+۱۲۰+۱۶۵+۲۰۶+۷۵+۱۲۹(توبه)+۱۰۹+۱۲۳+۵۷(یوسف)

=۱۶۵۳

نکته مهم:

دقت شود جهت برقراری رابطه فوق، سوره توبه حتما می بایست  ۱۲۹ آیه در نظر گرفته شود و نه ۱۲۷ آیه که در قرآن های آمریکایی موجود می باشد، که در این صورت بسیاری از روابط ریاضی قرآن بهم می ریزد که در آینده در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

رابطه بین تعداد آیه های این ۶ سوره:

سوره اسرا    : ۱۱۱ آیه
سوره کهف   : ۱۱۰ آیه
سوره حج     : ۷۸ آیه
سوره سبا     : ۵۴ آیه
سوره ق        : ۴۵ آیه
سوره حدید  : ۲۹ آیه 

نکته:

مجموع تعداد آیات این ۶ سوره برا بر با مقداریست که مضربی از ۷(یکی دیگر از اعداد شگفت انگیز و پر کاربرد در قرآن) دارد  که در سوره حجر آیه ۴۴ به آن اشاره شده است:

(۱۱۱+۱۱۰+۷۸+۵۴+۴۵+۲۹)    =۴۲۷   =   ۶۱ *۷

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

نکته جالب در مورد آیه ۵۰ سوره اسرا:

این آیه از ابتدای قرآن‌ آیه‌ی ۲۰۷۹ است و از انتهای قرآن‌ نیز،آیه‌ی ۴۱۵۸ است که هر دو عدد،مضربی از ۷ است و عدد دوم دو برابر عدد اوّل است:

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

۲۰۷۹=۷×۲۹۷
۴۱۵۸=۷×۵۹۴
۴۱۵۸=۲×۲۰۷۹

بررسی دقیق تر در سوره حدید

ارزش ابجدی کلمه‌ی حدید به معنای آهن  برابر با ۲۶ است که معادل عدد اتمی آهن در جدول تناوبی عناصر شیمیایی است. علاوه بر آن، کلمه‌ی اهن دارای ارزش ابجدی ۵۶ است که با عدد جرمی عنصر حیاتی آهن برابر است و کلمه آهن با (آ) نیز دارای ارزش ابجدی ۵۵ می باشد.

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

در جدول تناوبی عناصر ، آهن عنصر ۲۶ می باشد.

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

در ابتدای سوره رابطه زیبایی وجود دارد، خداوند خود را اول (۱) و آخر(۹) معرفی می کند و نکته جالب اینکه این معرفی در آیه ۳ سوره حدید (۵۷) صورت میگیرد که رابطه ۱۹ به وضوح مشخص است.

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

نکته:

نزول به معناى پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق میان انزال و تنزیل این است که انزال به معناى نازل کردن دفعى و یک پارچه است، و تنزیل به معناى نازل کردن تدریجى است.

تاریخچه آهن از سایت ویکی پدیا و اشاره به شهاب سنگ:

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

تاریخچه آهن از سایت دانشنامه رشد و اشاره به شهاب سنگ: [۲]

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

نکته:

قرآن دقیقا در سوره ی ۵۷ از آهن سخن به میان می آورد.

آهن دارای سه ایزوتوپ پایدارست ۵۶، ۵۷ و ۵۸٫

ایزوتوپ ۵۷ یک ایزوتوپ خاص هست. چون در کنار سایر خواصی که با ایزوتوپ های دیگر به اشتراک دارد، خاصیتی به اسم (اسپین اتمی) دارد که آن را ممتاز و در (material science) دارای کاربرد فراوان میکند.

نمامتن تهیه شده توسط گروه باور باران:

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

تصویر بالا  متعلق به یک شهاب سنگ از جنس اهن و نیکل بنام ویلامیت است که در سال ۱۹۰۲ در آمریکای شمالی کشف شد و بزرگترین شهاب سنگ کشف شده در آمریکا و ششمین شهاب سنگ کشف شده در جهان است.این شهاب سنگ در پایان آخرین دوره یخبندان یعنی ۱۳۰۰۰ سال قبل به زمین رسیده است و هم اکنون در موزه تاریخ طبیعی است و چهل میلیون نفر در طول سال از این شهاب سنگ بازدید می کنند.این شهاب سنگ بیش از ۹۱ درصد آهن تشکیل شده است و ۷٫۶ درصد از نیکل و کبالت و ارتفاع آن ۱٫۹۸ متر است.

بنابراین دانشمندان فکر می کردند که آهن در خورشید تشکیل شده اما غلط بودن این تفکر به اثبات رسید زیرا دمای سطح خورشید ۶۰۰۰ درجه سلسیوس است و دمای هسته آن بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون درجه سلسیوس است و با این دما آهن نمی تواند شکل بگیرد. کل دمای منظومه شمسی به اندازه ای نیست که آهن را به وجود بیاورد. [۳]

اما امروزه می گویند؛ خورشید فقط یک توپ پر از گاز است که هرگز دارای آهن نمی باشد و آهن موجود در زمین به گونه ای دیگر به وجود آمده است. آهن برای به وجود آمدن به دمای ۶۰۰ میلیون درجه نیاز دارد. [۴]

منابع:

 [۱] سوره مبارکه جن آیه ۲۸ : «وَ أَحْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا»

 [۲] آهن در دانشنامه رشد

 [۳] لینک مطلب در ویکی پدیا انگلیسی

 [۴] درجه حرارت سطح خورشید

 [۵]سایت مهندس عبدالدائم الکحیل (در مورد روابط عددی در قرآن )

 [۶]آهن در ویکی پدیا

دوباره امتحان کنید

نقش دین در برابر خودکشی

  نسا – ٢٩ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن …

یک نظر

  1. این نرم افزارو از کجا میتونم دان کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *