خانه / اعجاز علمی قرآن / روابط عددی در آیه بسم الله الرحمن الرحیم

روابط عددی در آیه بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع کنفراس :روابط عددی در آیه بسم الله الرحمن الرحیم

بخش مجری کنفرانس  : بخش اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده : آقای علی علی نژاد


<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=85vzlwux8gowsi89y435.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/85vzlwux8gowsi89y435_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

چکیده:

در بحارالانوار از قول پیامبر اسلام آمده است:
مَن أرادَ أَنْ یُنجِیَهُ اللّه‌ُ مِنَ الزَّبانیَهِ التِّسعَهِ عَشَرَ فَلْیَقرَأْ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ فَإنَّها تِسعَهَ عَشَرَ حَرفا لِیَجعَلَ اللّهُ کُلَّ حَرفٍ مِنها جُنَّهً مِن واحدٍ مِنهُم
[بحارالأنوار، ج ۸۹، ص ۲۵۸ ]
هر کس می‌خواهد خداوند او را از زبانیه (فرشتگان عذاب) نوزده‌گانه برهاند، بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت کند زیرا آن نوزده حرف است.
تا خداوند هر حرف آن را سپری در مقابل یکی از آن فرشتگان قرار دهد

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=8daq94yce2kfe0wiesgg.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/8daq94yce2kfe0wiesgg_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

مجمع‌البیان
طبرسی در مجمع‌البیان در فصل «بسم الله الرحمن الرحیم» تفسیر سوره فاتحهالکتاب از قول ابن مسعود گفته است:

همه برآنند که خداوند آنها را از شعله‌های سرکش آتشهای نوزده‌گانهٔ دوزخ رهایی بخشد؛ پس بسم اللَّه الرّحمن الرحیم را بسیار بخوانند که آن نیز نوزده حرف است و خداوند هر حرفی از آن را سپر یک شعلهٔ آتش دوزخ قرار می‌دهد.

احادیث در باب بسم الله الرحمن الرحیم

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=e53kn5lnnmxgvtb62a5w.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/e53kn5lnnmxgvtb62a5w_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

منبع

بررسی ترتیب نزول سوره ها و جایگاه آیه

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=inu7g0es97x7tcucr381.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/inu7g0es97x7tcucr381_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

ترتیب نزول سوره ها

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=zddqatgeodinbjg75t6y.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/zddqatgeodinbjg75t6y_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=ut9g74zb19tv9bkk1seb.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/ut9g74zb19tv9bkk1seb_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

 بسم الله الرحمن الرحیم“ 
۱۹حرف است، و در آیه ۳۰  :۷۴ سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند
و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=80okg22hkpod541tyc8n.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/80okg22hkpod541tyc8n_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=vw0yla5xxj6gz98lpn10.png"><img src="http://8pic.ir/images/vw0yla5xxj6gz98lpn10_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

آقای “عبدالله اریک”

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=nz9sh6yvrxqoigyq9obc.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/nz9sh6yvrxqoigyq9obc_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a><a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=6fko32qbs77jyoib7vxg.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/6fko32qbs77jyoib7vxg_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

۱۸ رابطهء ریاضی برای جمله مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم کشف کرد که همه به عدد ۱۹ ختم میشد.
آقای”مهندس جواد رحمانی”
رابطه دیگری پیدا کرد که ۱۹ رابطه این جمله مبارکه کامل شد.

روابط<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=cgfxuyyg7jhe2vywnqkq.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/cgfxuyyg7jhe2vywnqkq_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

 

۱)بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف دارد.
۲)اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱و۲و۳و۴ را بنویسیم و بعد از شماره ی هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳و۴و۶و۶ را بنویسیم عدد

۶ ۴ ۶ ۳ ۴ ۲ ۳ ۱

به دست می آید که ضریب ۱۹ است.
پس برای نمونه : عدد ۱ سمت چپ،شماره ترتیب اولین کلمه و عدد ۳ کنار آن ، تعداد حروف کلمه “بسم”
۳)اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱و۲و۳و۴ را از آخر به اول بنویسیم و بعد از شمارهء هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳و۴و۶و۶ را بنویسیم عدد 

۴ ۶ ۳ ۶ ۲ ۴ ۱ ۳

به دست می آید که ضریب ۱۹ است.
پس : عدد ۴ آبی،شماره ترتیب چهارمین کلمه و عدد ۶ کنار آن، تعداد حروف کلمه “الرحیم” می باشد.
۴)اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱و۲و۳و۴ را بنویسیم و بعد از شمارهء هر کلمه جمع عدد ابجد هر حرف را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۲ ۲ ۶۶ ۳ ۳۲۹ ۴ ۲۸۹

به دست می آید که باز هم ضریب ۱۹ دارد.
در رابطه بالا،عدد ۱ آبی ،شماره ترتیب کلمه “بسم” و ۱۰۲،مقدار ابجدی آن می باشد.
۵)اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱و۲و۳و۴ را بنویسیم و بعد از شمارهء هر کلمه شماره ابجد هر حرف را تک تک و به ترتیب بنویسیم عدد

۱ ۲۶۰۴۰۲ ۱۳۰۳۰۵۳ ۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰ ۴ ۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

به دست می آید که آن هم ضریب ۱۹ دارد.
عدد ۱ آبی،شماره ترتیب کلمه
عدد ۲:مقدار ابجد حرف ب
عدد۶۰:مقدار ابجد حرف س
عدد۴۰:مقدار ابجد حرف م
۶)اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد حاصل جمع عدد ابجد هر کلمه با تعداد حروف آن کلمه را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۵ ۲ ۷۰ ۳ ۳۳۵ ۴ ۲۹۵

به دست می آید که آن هم ضریب ۱۹ است.
عدد ۱۰۵ از مجموع عدد ۱۰۲(مقدار ابجدی کلمه “بسم”)+عدد۳(تعداد حروف کلمه “بسم”)
۷)اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد از هر کدام مجموع تعداد حروف آن کلمه به علاوه کلمات قبل را بنویسیم عدد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹

حاصل میشود که ضریب ۱۹ است.
عدد۳:تعداد حروف “بسم”
عدد۷:جمع تعداد حروف”بسم”+تعداد حروف “الله”
عدد۱۳:عدد۷+جمع تعداد حروف “الرحمن”
عدد۱۹:جمع عدد۱۳+ جمع تعداد حروف “الرحیم”
۸)اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد از هر کدام مجموع عدد ابجد آن کلمه به علاوهء کلمات قبل را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۲ ۲ ۱۶۸ ۳۴۹۷ ۴ ۷۸۴

حاصل میشود که ضریب ۱۹ است.
☀عدد ۱۶۸ جمع عدد ۱۰۲(مقدار ابجد”بسم”)+ ۶۶ (مقدار ابجد کلمه الله)
۹)اگر عدد ابجد هر حرف از ۱۹ حرف “بسم الله الرحمن الرحیم” را قبل از شماره ترتیب هر حرف قرار بدهیم عدد ۶۲ رقمی زیر حاصل میشود که ضریب ۱۹ دارد. 

۲ ۱ ۶۰ ۲ ۴۰ ۳ ۱ ۴ ۳۰ ۵ ۳۰ ۶ ۵ ۷ ۱ ۸ ۳۰ ۹ ۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

عدد۲ سمت راست:مقدار ابجد حرف”ب”
عدد ۱ آبی:یعنی حرف”ب” اولین حرف
عدد۶۰ مقدار ابجد حرف “س”
عدد ۲ آبی:یعنی حرف “س” دومین حرف
۱۰)در رابطهء بالا ۸ رقم اول مربوط به کلمهء “بسم” ۱۰ رقم دوم برای کلمهء الله ۲۱ رقم سوم مربوط به کلمهء “الرحمن” و ۲۳ رقم آخر مربوط به کلمهء “الرحیم” است.
حال اگر شماره ترتیب هر کلمه را بعد از ارقام مربوط به آن کلمه قرار دهیم عدد ۶۶ رقمی زیر به دست می آید که همچنین ضریب ۱۹ است.

 ۲۱۶۶۰۲۴۰۳ ۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ ۴

۱۱)اگر طبق رابطهء بالا عمل کنیم و اینبار به جای شماره ترتیب هر کلمه عدد ابجد آن را بنویسیم عدد ۷۳ رقمی به دست می آید که طبق معمول آن هم ضریب ۱۹ است.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۶۶ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۳۲۹ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ ۲۸۹

همان رابطه بالا،فقط بجای شماره ترتیب کلمه،مقدار ابجدی هر کلمه قرارگرفته شده.
۱۰۲ مقدار ابجد “بسم”
۶۶ مقدار ابجد “الله”
۱۲)اگر روش بالا را دنبال کنیم و و اینبار به جای قرار دادن عدد ابجد هر کلمه در آخر ارقام مربوط به کلمه عدد ابجد آن کلمه را به اول این ارقام اضافه کنیم باز هم عدد ۷۳ رقمی با ضریب ۱۹ به دست می آید.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

۱۳)اگر “تعداد حروف هر کلمه” و بعد “مجموع عدد ابجد آن” و بعد “عدد هر حرف” را تک تک پشت سر هم بنویسیم عدد ۴۸ رقمی زیر حاصل میگردد که ضریب ۱۹ است.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

عدد۳:تعداد حروف “بسم”
عدد۱۰۲:مقدار ابجد “بسم”
عدد۲ ، ۶۰ ، ۴۰ ، به ترتیب مقدار ابجد حروف ب ، س ، م
۱۴)حال طبق روش بالا عمل میکنیم با این فرق که اول “تعداد حروف هر کلمه” بعد “عدد ابجد هر حرف” آن کلمه به صورت تک تک و در آخر هم “مجموع اعداد ابجد آن کلمه” را مینویسیم که این بار هم عدد ۴۸ رقمی زیر حاصل میشود که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

۱۵)اگر شماره ترتیب هر حرف کلمات را پشت سر هم بنویسیم و با هم جمع کنیم عدد

۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲

به دست می آید که ضریب ۱۹ است.
به دلیل این که درک رابطهء فوق آسان شود فرمول به دست آمدن این عدد را می آوریم:

۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲=۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹+۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳+۴۵۶۷+۱۲۳

عدد ۱۲۳ مربوط به کلمه “بسم” می باشد که در آن :
عدد۱:حرف (ب) اولین حرف
عدد۲:حرف (س)دومین حرف
عدد۳:حرف (م)سومین حرف
عدد ۴۵۶۷ اشاره به کلمه “الله”دارد

.

.

.

۱۶)اگر شماره ترتیب هر حرف را پشت سر هم بنویسیم و بعد از ترتیب کردن شماره حروف هر کلمه، شماره ترتیب هر کلمه نوشته شود عدد زیر به دست می آید که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

 ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴

۱۷)اگر تعداد کلمات جملهء بسم الله الرحمن الرحیم یعنی ۴ نوشته شود و بعد از آن تعداد حروف این جملهء مبارکه یعنی ۱۹ و پس از آن جمع حروف ابجد آن یعنی ۷۸۶ نوشته شود عدد زیر حاصل میشود که ضریب ۱۹ است.

۴۱۹۷۸۶

۱۸)اگر ارقام رابطهء فوق را برعکس بنویسیم عدد ۶۸۷۹۱۴ حاصل میشود که آن هم ضریب ۱۹ دارد.
و اما رابطه ۱۹
۱۹)همان طور که میدانیم “بسم الله الرحمن الرحیم” فقط ۱ بار و در سورهء ۱ قرآن و اولین آیه قرآن به صورت آیه ذکر شده، حال ما شمارهء آیه که ۱ میباشد مینویسیم و تعداد حروف این آیه یعنی ۱۹ و بعد از آن تعداد حروف هر کلمه را به ترتیب پشت سر هم مینویسیم که عدد 

۱۹*۱۹*۱۹*۱۷۴ = ۱۱۹۳۴۶۶

به دست می آید که ضریب ۱۹ است.
باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به ۱۰ میباشد. چون احتمال بین صفر تا ۹ را دارد.

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=kyidkm56vpd2wvqrqk7x.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/kyidkm56vpd2wvqrqk7x_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=j87ypfegamlkahnfzx8n.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/j87ypfegamlkahnfzx8n_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://8pic.ir/viewer.php?file=0eozsedsr1jrg7q5229g.jpg"><img src="http://8pic.ir/images/0eozsedsr1jrg7q5229g_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس" /></a>

منابع و مطالعه بیشتر:

سایتها :

 منبع
روابط ریاضی قرآن
منبع
نظریه روابط ریاضی آیه بسم الله در قرآن
منبع

 

دوباره امتحان کنید

تاثیرات الکل بر نورون های مغز

پ.ن: کلید واژه انگلیسی: Quran, islam, shia, science کلید واژه فارسی: قرآن، اسلام، شیعه، علم، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *