خانه / اعجاز علمی قرآن / عجایب عدد۱۹ در سوره حمد و نماز

عجایب عدد۱۹ در سوره حمد و نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع کنفرانس :عجایب عدد۱۹ در سوره حمد و نماز 

بخش مجری کنفرانس : اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده : آقای علی علی نژاد


<img src='http://s7.iranxm.com/up/4a83056b58ff.jpg' />

قرآن و کامپیوتر مقاله قرآن و کامپیوتر نوشته « دکتر رشاد خلیفه» دانشمند مصری تبار آمریکایی دارای درجه پی اچ دی در رشته مهندسی سیستمها و استاد دانشگاه آریزونای آمریکاست که مدتی معاون سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بوده است.وی با کمک عده ای از مسلمین متخصص و صرف وقت بسیار تحقیقات گسترده ای را در نظم ریاضی کاربرد حروف و کلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آیات ۱۱ تا ۳۱ سوره مدثرکه عدد ۱۹ راکلیدرمز اعجاز آمیز قرآن و آسمانی بودن آن معرفی میکنند به کمک عدد ۱۹ توانست رمز نظم ریاضی حیرت انگیز و اعجاز آمیز حاکم بر حروف قرآنی را کشف نماید. دکتر رشاد خلیفه ، نخستین بار ترجمه قرآن مجید از عربی به انگلیسی را در ۱۲ جلد نگاشت . این ترجمه ها توسط مؤسسه « روح حق» واقع در شهرستان توسان ایالت آریزونای آمریکا بچاپ رسید. مقاله قرآن و کامپیوتر در پایان جلد اول کتاب ترجمه قرآن درج شده است.

<img src='http://s7.iranxm.com/up/a65e195cb514.jpg' />

آشنایی بیشتر با رشاد خلیفه و ارتباطات عدد ۱۹ در قرآن ⇓
منبع

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=ofkd_photo_2015-05-13_17-50-20.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ofkd_photo_2015-05-13_17-50-20_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=3i20_photo_2015-05-13_17-50-23.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/3i20_photo_2015-05-13_17-50-23_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

کلید بهشت در سوره حمد سوره `

حمد` تبلوری است از ارتباط نزدیک و بی واسطه خدا با انسان و مخلوق با خالق در اینجا تنها او را می‌بیند،با او سخن می‌گوید،پیام او را با گوش جان می‌شنود.‏حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی در این میان واسطه نیست و عجب اینکه این پیوند و ارتباط مستقیم خلق با خالق آغاز گر قرآن مجید است. ‏سوره فاتحه را “کلید بهشت” می‌دانند از آن رو که درهای بهشت هشت است و این سوره هم هشت ذکر است. تا آن هشت ذکر را تحصیل نکنی و به آن معتقد نشوی این درها برتو گشوده نشود: ‏

  • نخست: (الحمد) یاد ذات خداوند
  • دوم: (الرحمن) ذکر صفات او ‏
  • سوم: (مالک یوم الدین) ذکر معاد
  • چهارم: (ایاک نعبد) ذکر افعال او ‏
  • پنجم: (اهدنا) ذکر تزکیه نفس ‏
  • ششم: (صراط المستقیم) ذکر آراستن نفس به نیکی‌ها
  • هفتم: (صراط الذین انعمت) ذکر احوال دوستان و رضای خداوند از آنان
  • هشتم: (غیرالمغضوب) ذکر احوال بیگانگان و نارضایتی خداوند از آنها چرا نام این سوره فاتحه الکتاب است ؟ (فـاتحه الکتاب )به معنى آغازگر کتاب (قرآن) است,و دریـچه اى به سوى مساله مهمى از مسائل اسلامى گشوده مى شود.

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=5y65_photo_2015-05-13_17-50-29.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/5y65_photo_2015-05-13_17-50-29_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

سوره حمد

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=5e5z_photo_2015-05-13_17-50-33.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/5e5z_photo_2015-05-13_17-50-33_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

۵۹۱۲۹۳*۱۹
                               

             <a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=awrq_photo_2015-05-13_17-50-38.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/awrq_photo_2015-05-13_17-50-38_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>              

                             
۱۹* ۶۲۷۲۱۶۹۰۱۰۰۹۷

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=885s_photo_2015-05-13_17-52-06.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/885s_photo_2015-05-13_17-52-06_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=yazb_photo_2015-05-13_17-52-12.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/yazb_photo_2015-05-13_17-52-12_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=fv9x_photo_2015-05-13_17-52-40.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/fv9x_photo_2015-05-13_17-52-40_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

۱۹*۹۰۲۰۵۷۹۷

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=usz_photo_2015-05-13_17-52-44.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/usz_photo_2015-05-13_17-52-44_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

جدول ابجد

<img src='http://s7.iranxm.com/up/7577d9f755d4.png' />

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=0tfk_photo_2015-05-13_17-52-50.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/0tfk_photo_2015-05-13_17-52-50_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=mig0_photo_2015-05-13_17-52-12.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/mig0_photo_2015-05-13_17-52-12_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

نظم عدد ۱۹ در حروف سوره ی حمد

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=t9l9_photo_2015-05-13_17-53-03.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/t9l9_photo_2015-05-13_17-53-03_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

عجایب عددی سوره حمد بصورت کاملتر⇓

  منبع

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=b30r_photo_2015-05-13_17-53-08.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/b30r_photo_2015-05-13_17-53-08_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

در نمای کلی داریم :

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=qkmh_photo_2015-05-13_17-53-20.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/qkmh_photo_2015-05-13_17-53-20_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

ارتباطات و عجایب عددی ۱۹ در نماز

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=9z38_photo_2015-05-13_17-53-40.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/9z38_photo_2015-05-13_17-53-40_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

اهمیت نماز

« سوره مبارکه مدثر ، آیات ۴۰ تا ۴۳» آنها درباغهای بهشتند وسؤال می‌کنند از مجرمان، چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟
می‌گویند: “ما از نمازگزاران نبودیم”

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=88_photo_2015-05-13_17-53-45.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/88_photo_2015-05-13_17-53-45_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=gj17_photo_2015-05-13_17-53-48.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/gj17_photo_2015-05-13_17-53-48_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

نتیجه : جمع رقمها میشود ۱۷،یعنی همان ۱۷ رکعت

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=3s6q_photo_2015-05-13_17-55-08.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/3s6q_photo_2015-05-13_17-55-08_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

 

چرا نماز جمعه دو رکعت است؟ اهمیت نماز جمعه


قال الله تبارک و تعالى :
(
یا أیها الذین امنو إذا نُودیَ للصلاهِ مِنْ یومِ الجمعهِ فاسعوا إلى ذکرِ اللهِ وذَروا البیعَ ذلِکمخیرٌ لکم إن کنتم تعلمونَ)

اى کسانى که ایمان آورده اید هنگامى که ندا داده شود براى نماز در روز جمعه، پس بشتابید به سوى یاد خدا، و خرید و فروش را وا گذارید این براى شما بهتر است اگر بدانید.

<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=rbjo_photo_2015-05-13_17-55-04.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/rbjo_photo_2015-05-13_17-55-04_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>

نکته : اعجاز ریاضی حداقل در روابط کوچیک و متوسط که براحتی قابل محاسبه هست و اصلا این نکته مهم نخواهد بود که این مطالب از چه سایتی و توسط چه کسی ارائه شده بلکه مهم صحت و سقم آنهاست،که در روابط کوچکتر با ضرب و تقسیم ساده بسیار مشخص و واضحه و جای هیچ تردیدی نمی باشد و در روابط پیچیده تر نیز به حسابگرهای پیشرفته نیاز هست .

منابع جهت مطالعه بیشتر :

۱) الذکر
منبع

۲) موضوع ویدئو ⇓
تحدی قرآن،که چطور نتونستن ،یک آیه مانند اون بیاورند
منبع

۳)اعجاز عدد ۱۹
منبع

 

دوباره امتحان کنید

شگفت‌انگیزترین اعجاز قرآن کریم که به تایید دانشمندان رسید+فیلم

قرآن کریم معجزه ی جاوید آخرین فرستاده خدا، حضرت محمد (ص) است. این کتاب بیانگر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *