خانه / تفاوت ازدواج و خانواده در اسلام و غرب

تفاوت ازدواج و خانواده در اسلام و غرب

شیرین عبادی :
ایران جائیست که اگرزن به شوهرش خیانت کند، سنگسارمی شود و اگرمردخیانت کندبه زنش میگویند به شوهرت بیشتربرس .

شیرین عبادی بی حیای
جامعه غربی آرمانی شما جاییست که …

  1. شب ها در مجالس عیاشی و مشروب خوری مرد با زنهای فاحشه خوشگذرانی می کند و زن با مردان هوس باز
  2. باز به این حد از حیوانیت راضی نبوده و مردان به مردان تجاوز می کنند و زنان به همجنس بازی روی می آورند.
  3. باز به همین هم راضی نبوده، مردها به حیوانات خانگی تجاوز جنسی می کنند. و زنان با حیوانات خود ازدواج می کنند .

10330344_499622696835701_5524721028797320409_n

و قوانین غربیا این کارها، را مدنیّت می نامند  و حتی بزرگان و روانشناسانشان همانند فروید این ضلالت را به اسم نیاز طبیعی انسان می خواهند توجیه کنند !!! و از این اعمال پلید فرزندانی به وجود می آیند که تا آخر زندگی نمی دانند پدر واقعیشان کیست و همیشه این حسرت بزرگ را در دل دارند که کاش پدر و مادرشان پاک دامن بودند!!

63527384734172535712

اینطور فرزندان و نسل ها رنگ و بویی از زندگی و خانواده سالم نخواهند دید

جامعه آرمانی الهی جاییست که …

  1. خداوند یک زن و مرد مسلمان را از این نوع حیوانیت ها پلید دور نگاه داشته و حتی نگاه هوس آمیز جنسی به نامحرم را مقدمه ورود به این دنیای پلید دانسته و آن را ممنوع نگاه داشته .
  2. به زن و مرد مسلمان توصیه کرده نگاه با لذت نداشته باشید و با دید باز عقلانی (نه هوسی) و بر اساس معیارهای انسانی با هم ازدواج سالم کنند و لذت داشتن یک زندگی سالم و الهی با فرزندان صالح را تجربه کنند کیلومترها از این حیوانیت ها بدور باشند و رنگ آن را هم نبینند.

12

با این حال همیشه همینطور که تاریخ گذشته و جامعه شناسی امروز ثابت کرد دخترانی خواهند مانند که به عللی از ازدواج محروم می شوند و یا به علت از دست دادن همسرشان بدون سرپرست و تنها می شوند .

خداوند خالق زن می دانسته او موجودی ظریف و حساس است نمی تواند بار زندگی را به تنهایی بدوش بکشد و در ضمن او هم نباید از داشتن خانواده محروم شود پس به مردان توصیه کرد تحت داشتن شرایط لازم (استطاعت مادی و معنوی و…) با این زنان ازدواج کرده و سرپرستی آنها را به عهده بگیرند. 

image315300

مرد مسلمان که می تواند متضمن شود که معاش مادی و معنوی خانواده تحت پوشش خود را تامین کند می توانند ازدواج مجدد کند و با گرفتن سرپرستی اینگونه زنان و یا خانواده ها (زن و فرزندانش) مانع شود زنی به خاطر نیازهایی مالی و معنوی کارش به فاحشه خانه بکشد و  فرزندانی حرام زاده تولید کند و یا فرزندان محروم از داشتن سایه پدر در جامعه نتواند خانواده ای سالم و الهی داشته باشند

خداوند حکیم فکر تمام بندگان خود بوده و با این حکم برای دختران بدون خواستگار و زنان همسر از دست داده نیز زندگی سالم فراهم کرده .

علی بن ابی طالب امام اول شیعیان فرمودند:

اگر شیطان صفتان و تندروهایی مانع اجرای این حکم الهی در جامعه اسلامی نمی شدند جامعه هیچگاه رنگ زنا فحشا،  فاحشه خانه و تجاوز به زنان و … و بوجود آمدن فرزندان بدون پدر را نمی دید و چه زیباست این سخن حکیمانه. جامعه جهانی تشنه اینگونه زندگی سالم الهی است.

27

۹۰% از زنان مطلقه ازدواج نمی توانند بکنند

مرکز آمار ایران اعلام کرد: زنان بیوه ۶ برابر مردان بی همسر