خانه / استاد رائفی پور / سخنرانی های سال ۸۹ استاد رائفی پور

سخنرانی های سال ۸۹ استاد رائفی پور

 
فتنه های شیطان۱ جلسه۴ اردیبهشت ۸۹دانشگاه علامه طباطبایی   
فراماسونریجلسه ۱اردیبهشت ۸۹تهران (دانشگاه علامه)   
 فراماسونریجلسه ۲ اردیبهشت ۸۹ تهران (دانشگاه علامه)    
 فراماسونریجلسه ۳ اردیبهشت ۸۹ تهران (دانشگاه علامه)    
 فراماسونریجلسه ۴ اردیبهشت ۸۹ تهران (دانشگاه علامه)    
 فراماسونریجلسه ۵ اردیبهشت ۸۹ تهران (دانشگاه علامه)    
فراماسونری۱ جلسه۲۵ خرداد ۸۹مؤسسه موعود   
تمدن۱ جلسه۴ مرداد ۸۹قزوین   
 تمدن۱ جلسه ۴ مرداد ۸۹ قزوین    
نقد داروینیسم۱ جلسهشهریور ۸۹دانشگاه امام صادق (ع)   
سلطه پوشالی ۱- شیطان و فراماسونری بخش ۱۱ جلسه۱ مهر ۸۹شهر ری   
 سلطه پوشالی ۱- شیطان و فراماسونری بخش ۲۱ جلسه ۱ مهر ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۱- شیطان و فراماسونری بخش ۳۱ جلسه ۱ مهر ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۱- شیطان و فراماسونری بخش ۴۱ جلسه ۱ مهر ۸۹ شهر ری    
سلطه پوشالی ۲ – بخش ۱۱ جلسه۸ آبان ۸۹شهر ری   
 سلطه پوشالی ۲ – بخش ۲۱جلسه  ۸ آبان ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۲ – بخش ۳۱جلسه   ۸ آبان ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۲ – بخش ۴۱جلسه   ۸ آبان ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۲ – بخش ۵۱جلسه   ۸ آبان ۸۹ شهر ری    
 سلطه پوشالی ۲ – بخش ۶۱جلسه   ۸ آبان ۸۹ شهر ری    
نقد فیلم ۲۰۱۲۱ جلسه۱۳ آذر ۸۹تهران   
 نقد فیلم ۲۰۱۲ – بخش ۲۱ جلسه ۱۳ آذر ۸۹ تهران    
 نقد فیلم ۲۰۱۲ – بخش ۳۱ جلسه ۱۳ آذر ۸۹ تهران    
علائم ظهور۱ جلسه۹ دی ۸۹کرج   
 علائم ظهور -ربخش ۲ ۱ جلسه ۹ دی ۸۹ کرج    
قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود -بخش ۱۱ جلسه ۲ بهمن ۸۹دانشگاه علامه طباطبایی   
 قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود – بخش ۲ یک جلسه ۲ بهمن ۸۹  دانشگاه علامه طباطبایی    
نقد ۲۰۱۲- بخش ۱ جلسه۱۱ بهمن ۸۹دانشگاه علامه طباطبایی   
نقد ۲۰۱۲ – بخش ۲۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۳۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۴۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۵۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۶۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۷۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۸۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۹۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
 نقد ۲۰۱۲ – بخش ۱۰ ۱ جلسه ۱۱ بهمن ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی    
مهدویت و شیطان پرستی – فایل ناقص۱ جلسه۴ اسفند ۸۹دانشگاه علم و صنعت   
شیطان پرستی۱ جلسه۱۳ اسفند ۸۹کرمان   
سلطه پوشالی ۳ – امامت در قرآنیک جلسه ۸۹     
 سلطه پوشالی ۳ – بخش ۲ یک جلسه  ۸۹     
 سلطه پوشالی ۳ – بخش ۳ یک جلسه  ۸۹     
 سلطه پوشالی ۳- بخش ۴ یک جلسه  ۸۹     
 سلطه پوشالی ۳ – بخش ۵ یک جلسه  ۸۹     
 سلطه پوشالی ۳ – بخش ۶ یک جلسه  ۸۹     
زیر چتر شیطان جلسه ۱۲۵ مهر ۸۹دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
زیر چتر شیطانجلسه ۲۲ آبان ۸۹دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
زیر چتر شیطان جلسه ۳۹ آبان ۸۹ دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
زیر چتر شیطان جلسه ۴۱۶ آبان ۸۹ دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری – ۱ ۱ جلسه ۱۷ آبان ۸۹  نیشابور   
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری – ۲ جلسه ۲۱۸ آبان ۸۹  نیشابور   
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری – ۳ جلسه ۳۱۹ آبان ۸۹  نیشابور   
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری – ۴ جسه ۴۲۰ آبان ۸۹  نیشابور   
زیر چتر شیطان جلسه ۵۲۲ آبان ۸۹ دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
موسیقی – بخش ۱یک جلسه سال ۸۹دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران   
 موسیقی – بخش ۲ یک جلسه دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران    
 موسیقی – بخش ۳ یک جلسه دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران    
 موسیقی – بخش ۴ یک جلسه دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران    

منبع : سایت یک هفتاد و سوم

دوباره امتحان کنید

سخنرانی های سال ۹۴ استاد رائفی پور

  موضوع   تاریخ مکان حجم زمان حقیقت نفاق – جلسه ۱ دانلود  ۲ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *