خانه / استاد رائفی پور / سخنرانی های سال ۹۰ استاد رائفی پور

سخنرانی های سال ۹۰ استاد رائفی پور

 
موضوع سخنرانی تعدا جلساتتاریخمکانحجمزمان
آخرالزماندانــلــود ۱ جلسه۲۰ فروردین ۹۰تهران  
جنگ نرم – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۲۱ فروردین ۹۰کاشان  
 جنگ نرم – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۱ فروردین ۹۰ کاشان   
عبرت های بنی اسراییلدانــلــود ۱ جلسه۲۸ فروردین ۹۰کاشان  
 عبرت های بنی اسراییل دانــلــود ۱ جلسه  ۲۸ فروردین ۹۰ کاشان   
خلقت در تورات و قرآن – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۲۲ فروردین ۹۰دانشگاه آزاد تهران جنوب  
 خلقت در تورات و قرآن دانــلــود ۱ جلسه ۲۲ فروردین ۹۰ دانشگاه آزاد تهران جنوب   
تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۲۹ فروردین ۹۰دانشگاه خواجه نصیر طوسی  
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه – بخش ۹دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی   
عبرتهای بنی اسرائیل – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسهاردیبهشت ۹۰علم و فرهنگ  
 عبرتهای بنی اسرائیل -بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه اردیبهشت ۹۰ علم و فرهنگ   
راز ذریه – قسمت ادانــلــود جلسه ۱اردیبهشت ۹۰گلستان (دانشگاه)  
 راز ذریه – قسمت ۲دانــلــود جلسه ۲ اردیبهشت ۹۰    
 راز ذریه – قسمت ۳دانــلــود جلسه ۳ اردیبهشت ۹۰    
 راز ذریه – قسمت ۴دانــلــود جلسه ۴ اردیبهشت ۹۰    
 راز ذریه – قسمت ۵دانــلــود جلسه ۵ اردیبهشت ۹۰    
 راز ذریه – قسمت ۶دانــلــود جلسه ۶ اردیبهشت ۹۰    
بیداری اسلامی-نقد فیلم ۲۰۱۲ – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۱ اردیبهشت ۹۰تهران  
 بیداری اسلامی – نقد فیلم ۲۰۱۲ – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۱ اردیبهشت ۹۰ تهران   
 بیداری اسلامی – نقد فیلم ۲۰۱۲ – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۱ اردیبهشت ۹۰ تهران   
شیطان پرستیدانــلــود ۱ جلسه۳ اردیبهشت ۹۰تاکستان  
معماران اقتصاد – بخش اولدانــلــود ۱ جلسه۴ اردیبهشت ۹۰   
 معماران اقتصاد – بخش دومدانــلــود ۱ جلسه ۴ اردیبهشت ۹۰    
مهدویت و تفکر ماندگاردانــلــود ۱ جلسه۱۱ اردیبهشت ۹۰گنبد کاووس  
راز ذریه و یهود شناسیدانــلــود ۱ جلسه۱۲ اردیبهشت ۹۰گلستان  
راز داوینچیدانــلــود ۱ جلسه۲۸ اردیبهشت ۹۰گیلان (دانشکده علوم پزشکی)  
 معتکفیندانــلــود ۱جلسه ۴ خرداد ۹۰ شیراز   
عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۸ خرداد ۹۰آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)  
عبرتهای بنی اسراییل  – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه۸ خرداد ۹۰آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)  
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه  ۸ خرداد ۹۰ آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)   
پرسش و پاسخدانــلــود ۱ جلسه۱۲ خرداد ۹۰   
زن، حجاب، فمینیسمدانــلــود ۱ جلسه۱۷ خرداد ۹۰دانشگاه الزهرا  
پرسش و پاسخدانــلــود ۱ جلسه۱۹ خرداد ۹۰   
سلطه پوشالی ۵- پیرامون حوادث منطقه دانــلــود۱ جلسهخرداد۹۰پایگاه شهید رمضانی  
سوریه (پاسخ به سؤال)دانــلــود ۱۲ دقیقه۲۳ خرداد ۹۰   
عبرت های بنی اسرائیل – جلسه ۱دانــلــود جلسه ۱۲۴  خرداد ۹۰مشهد (یک هفتاد و سوم)  
 عبرت های بنی اسراییل – جلسه ۲دانــلــود  جلسه ۲ ۲۵ خرداد ۹۰ مشهد (یک هفتاد و سوم)   
 عبرت های بنی اسراییل – جلسه ۳ – بخش ۱دانــلــود  جلسه ۳ ۲۶ خرداد ۹۰ مشهد (یک هفتاد و سوم)   
 عبرت های بنی اسراییل – جلسه ۳ – بخش ۲دانــلــود جلسه ۳ ۲۶ خرداد ۹۰ مشهد (یک هفتاد و سوم)    
 عبرت های بنی اسراییل – جلسه ۳ – بخش ۳دانــلــود جلسه ۳ ۲۶ خرداد ۹۰ مشهد (یک هفتاد و سوم)    
شعبده ی شیطان – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسهخرداد ۹۰تویسرکان  
 شعبده شیطان – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه خرداد ۹۰ تویسرکان   
 شعبده شیطان – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه خرداد ۹۰ تویسرکان   
 فرقه های انحرافیدانــلــود ۱جلسه ۱ تیر ۹۰ کرج   
مهدویتدانــلــود ۱ جلسه۲۰ تیر ۹۰تهرانپارس  
راز  ذریه – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسهمرداد ۹۰اردبیل  
 راز ذریه  – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه مرداد ۹۰ اردبیل   
سالن کنفرانس محبان اهل بیتدانــلــود ۱ جلسه۱۲ مرداد ۹۰   
عبرتهای بنی اسراییلدانــلــود ۱ جلسه۳ شهریور ۹۰کرمان  
بیداری اسلامیدانــلــود ۱ جلسه۱۸ شهریور ۹۰مشهد (یک هفتاد و سوم)  
نقش ایران در ظهوردانــلــود ۱ جلسه۱۹ شهریور ۹۰مشهد (یک هفتاد و سوم)  
فرقه های انحرافیدانــلــود ۱ جلسه۲۱ شهریور ۹۰فردیس کرج  
علائم ظهوردانــلــود ۱ جلسه۲۷ شهریور ۹۰سالن الغدیر  
سلطه پوشالی ۶ – فرقه های ضالهدانــلــود ۱ جلسه۴ مهر ۹۰   
تحریف در ادیان مختلفدانــلــود جلسه ۱۱۵  مهر ۹۰مشهد(مهدیه)  
تحریف در ادیان مختلف دانــلــود جلسه ۲ ۱۶  مهر ۹۰ مشهد(مهدیه)   
تحریف در ادیان مختلف – بخش ۱دانــلــود جلسه ۳ ۱۷  مهر ۹۰ مشهد(مهدیه)   
 تحریف در ادیان مختلف – بخش ۲ دانــلــود جلسه ۳ ۱۷  مهر ۹۰ مشهد(مهدیه)    
یهود و رسانهدانــلــود ۱ جلسه۲۴ مهر ۹۰اهواز  
تمدندانــلــود ۱ جلسه۲۴ مهر ۹۰اهواز  
عرفان های نوظهوردانــلــود ۱ جلسه۲۵ مهر ۹۰امیدیه (دانش آموزان دختر)  
عرفان های نو ظهور دانــلــود ۱ جلسه۲۵ مهر ۹۰دانشگاه آزاد  
عرفان های نوظهوردانــلــود ۱ جلسه۲۶ مهر ۹۰امیدیه (مسجد جامع قدس)  
عرفان های نو ظهوردانــلــود ۱ جلسه۲۶ مهر ۹۰دانشگاه آزاد  
راز ذریه و نسل و سلطه صهیونیزم بر رسانهدانــلــود ۱ جلسه۲۶ مهر ۹۰امیدیه (مسجد جامع)  
فتح بدون خونریزیدانــلــود ۱ جلسه۱۳ آبان ۹۰تهران  
عرفان های نو ظهوردانــلــود ۱ جلسه۱۸ آبان ۹۰دانشگاه ازاد پزشکی  
حقیقت ذوالقرنین (عهد ۱) – بخش ۱ دانــلــودیک جلسه ۲۶ آبان ۹۰تهران  
 حقیقت ذوالقرنین (عهد ۱) – بخش ۲ دانــلــود یک جلسه۲۶ آبان ۹۰ تهران   
نمادهای گمشدهدانــلــود جلسه ۱۲۸ آبان ۹۰دانشکده هنر  
بیداری اسلامی- بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۳۰ آبان ۹۰آمل  
 بیداری اسلامی – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه  ۳۰ آبان ۹۰ آمل   
گذار به حکومت مهدویدانــلــود ۱ جلسه۲ آذر ۹۰دانشگاه ازاد پزشکی  
موسیقیدانــلــود ۱ جلسه۲ آذر ۹۰دانشگاه ازاد پزشکی  
نمادهای گمشدهدانــلــود جلسه ۲۵ آذر ۹۰دانشکده هنر  
چگونه زندگی کنیمدانــلــود ۱ جلسه۶ آذر ۹۰لاهیجان  
نقش ایران در بیداری اسلامی(راز)دانــلــود ۱ جلسه۶ آذر ۹۰رشت (دانشگاه آزاد)  
شجره ملعونه (عهد ۲) دانــلــود ۱۰ آذر ۹۰تهران  
حماسه سرخ (عهد ۳) دانــلــود ۲۴ آذر ۹۰تهران  
منجیدانــلــود ۱ جلسه۲۴ آذر ۹۰کرج  
منجی و رسانهدانــلــود ۱ جلسه۲۶ آذر ۹۰کاشان  
از قیام تا انتقامدانــلــود ۱ جلسه ۲۷ آذر ۹۰کاشان  
از عاشورا تا ظهوردانــلــود ۱ جلسه۳۰ آذر ۹۰اراک  
ابزار رسانه ایدانــلــود ۱ جلسهآذر ۹۰زنجان  
نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت (عهد ۴) دانــلــود ۸ دی ۹۰تهران  
از عاشورا تا ظهوردانــلــود جلسه ۱۹ دی ۹۰مشهد (یک هفتاد و سوم )  
از عاشورا تا ظهوردانــلــود جلسه ۲ ۱۰ دی ۹۰ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
از عاشورا تا ظهور دانــلــود جلسه ۳ ۱۱ دی ۹۰ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
از عاشورا تا ظهوردانــلــود جلسه ۴ ۱۲ دی ۹۰ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
از عاشورا تا ظهوردانــلــود جلسه ۵ ۱۳ دی ۹۰ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
آینده از آن کیست؟ – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۱۰ دی ۹۰مشهد (دانشگاه فردوسی)  
 آینده از آن کیست – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۱۰ دی ۹۰ مشهد (دانشگاه فردوسی)   
فتنه انگلیسیدانــلــود ۱ جلسهدی ۹۰مشهد(کمیته امداد)  
نقش نماز در جهان معاصر- بخش ۱دانــلــود ۲ جلسه۱۷ دی ۹۰تهران (دانشگاه امام صادق)  
 نقش نماز در جهان معاصر – بخش ۲دانــلــود ۲ جلسه ۱۷ دی ۹۰ تهران (دانشگاه امام صادق)   
عبرت های بنی اسرئیل – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه۲۱بهمن ۹۰سبزوار  
 عبرت های بنی اسراییل – بخش ۲دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱بهمن ۹۰ سبزوار   
 عبرت های بنی اسراییل – بخش ۳دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱بهمن ۹۰ سبزوار   
 عبرت های بنی اسراییل – بخش ۴دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱بهمن ۹۰ سبزوار   
 عبرت های بنی اسراییل – بخش ۵دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱بهمن ۹۰ سبزوار   
 عبرت های بنی اسراییل – بخش ۶دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱بهمن ۹۰ سبزوار   
پرسش و پاسخ – بخش ۱ دانــلــودیک جلسه ۲۲ بهمن ۹۰سبزوار  
 پرسش و پاسخ – بخش ۲ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۳ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۴ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۵ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۶ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۷ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
 پرسش و پاسخ – بخش ۸ دانــلــود یک جلسه۲۲ بهمن ۹۰ سبزوار   
ایران یا اسلامدانــلــود ۱ جلسه۶ بهمن ۹۰سبزوار  
پرسش و پاسخدانــلــود ۱ جلسه۱۲  بهمن ۹۰سبزوار  
 پرسش و پاسخ – بخش ۱دانــلــود ۱ جلسه   ۱۹ بهمن ۹۰ سبزوار  
 پرسش و پاسخ – بخش ۲دانــلــود  ۱ جلسه  ۱۹ بهمن ۹۰  سبزوار  
جنگ نرمدانــلــود ۱ جلسه۲۵ بهمن ۹۰ارومیه  
عبرتهای بنی اسرائیلدانــلــود ۱ جلسه۱ اسفند ۹۰مشهد  
شیعه، یهود، آخرالزماندانــلــود ۱ جلسه۱ اسفند ۹۰مشهد(دانشگاه رضوی)  
 شیعه، یهود، آخرالزماندانــلــود ۱ جلسه  ۱ اسفند ۹۰ مشهد(دانشگاه رضوی)   
نقد فیلم ۲۰۱۲ – قسمت اولدانــلــود ۱ جلسه۶ اسفند ۹۰اصفهان  
 نقد فیلم ۲۰۱۲ – قسمت دوم – بخش ۱دانــلــود  ۱ جلسه ۶ اسفند ۹۰ اصفهان   
نقد فیلم ۲۰۱۲- قسمت دوم – بخش ۲ دانــلــود  ۱ جلسه ۶ اسفند ۹۰ اصفهان   
 نقد فیلم ۲۰۱۲ – قسمت دوم – بخش ۳دانــلــود  ۱ جلسه ۶ اسفند ۹۰ اصفهان   
 نقد فیلم ۲۰۱۲ – قسمت سومدانــلــود ۱ جلسه  ۶  اسفند ۹۰  اصفهان    
پروتکل های یهوددانــلــود ۱ جلسه۷ اسفند ۹۰کاشان  
ولایت و مهدویتدانــلــود ۱ جلسه۱۴ اسفند ۹۰دامغان  
اسطوره های صهیونیزم- نقاط ضعف اسراییل(عهد ۵) دانــلــود ۲۵ اسفند ۹۰تهران 

منبع : سایت یک هفتاد و سوم

دوباره امتحان کنید

سخنرانی های سال ۹۴ استاد رائفی پور

  موضوع   تاریخ مکان حجم زمان حقیقت نفاق – جلسه ۱ دانلود  ۲ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *