خانه / برچسب ها: اسلام و ایرانیان 15

برچسب ها: اسلام و ایرانیان 15

رفتارخسرو پرویز با سفیر پیامبر اسلام !

اسلام و ایرانیان ۱۵ : رفتارخسرو پرویز با سفیر پیامبر اسلام نامه پیامبر اسلام به دست سفیرش “عبدالله بن حذافه” که فارسی میدانست به سمت ایران فرستاده شد. در قصر خسروپرویز ، هنوز سفیر از خواندن نامه پیامبر فارغ نشده بود که خسرو پرویز غضبناک شد، نامه را گرفت و …

ادامه مطلب »