خانه / برچسب ها: اسلام و ایرانیان 18

برچسب ها: اسلام و ایرانیان 18

آیا زرتشت پیامبر بود ؟

اسلام و ایرانیان ۱۸ : آیا زرتشت پیامبر بود ؟ شخصی از امام صادق پرسید که آیا خدا پیامبری به سوی مجوسیان مبعوث کرد ؟ امام صادق علیه السلام پاسخ دادند: هیچ قومی نبود مگر اینکه انذار دهنده ای به سویشان فرستاده شد . شخص پرسید : آیا او زرتشت …

ادامه مطلب »