خانه / برچسب ها: اسلام و ایرانیان 21

برچسب ها: اسلام و ایرانیان 21

پذیرش اسلام توسط ایرانیان

اسلام وایرانیان ۲۱ : عبدالحسین زرینکوب درباره پذیرش اسلام توسط ایرانیان میگوید : بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار ، دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند.دین تازه ای را که عربان آورده بودند ، از آیین دیرین نیاکان خویش برتر میافتند و ثنویت مبهم و تاریک …

ادامه مطلب »