خانه / برچسب ها: اسلام و ایرانیان 9

برچسب ها: اسلام و ایرانیان 9

ذکاوت سلمان فارسی

اسلام وایرانیان ۹ : ذکاوت سلمان فارسی برای حفاظت از ایرانیان در فتح مدائن . ✦ سلمان میدانست که اگر مردم مدائن وارد جنگ شوند به شدت درهم‌کوبیده خواهند شد. ✦ چراکه سپاهیان عمر بسیار متحد ولی ایرانیان به دلیل ضعف سران نظامی، فرار یزدگرد، غارتگری و عیاشی ساسانیان بسیار …

ادامه مطلب »