خانه / برچسب ها: تشریح جنین

برچسب ها: تشریح جنین

علم جنین شناسی در قرآن

  اعجاز علمی قرآن سوره مبارکه مومنون: آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را (به صورت) مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم… ↓↓↓↓↓↓↓ جنین شناسی، امروز ثابت کرده که وقتی جنین مرحله علقه و مضغه را پشت سر …

ادامه مطلب »