خانه / برچسب ها: حروف ابجد

برچسب ها: حروف ابجد

اعجاز عدد ۱۹ در قرآن (۴)

اعجاز عددی قرآن ١٩ در قرآن (۴) حرف “ق”، نوزدهمین حرف از حروف ابجد می باشد و در دو سوره “شوری”(حم عسق) و “ق” ، جز حروف مقطعه می باشد. نکته جالب توجه اینکه :  تعداد حروف “ق” در این دو سوره دقیقا برابر با ۵٧ و مضرب ١٩ و …

ادامه مطلب »