خانه / برچسب ها: رسوایی سلکانت

برچسب ها: رسوایی سلکانت

رد نظریه داروین و اثبات دروغ بودن آن (۱)

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : رد علمی  نظریه داروین و اثبات دروغ بودن آن (قسمت اول ) بخش مجری کنفرانس : دشمن شناسی و مباحث و ایدئولوژیک استاد ارائه دهنده: جناب آقای محمد مهدوی شبهاتی که متریالیسم برای ابعاد وجودی خدا مطرح کرده اند : ۱) کائنات ازلی بود …

ادامه مطلب »