خانه / برچسب ها: زبان

برچسب ها: زبان

زبان پرندگان

  اعجاز علمی قرآن سوره مبارکه نمل آیه ۱۶ : و سلیمان وارث داوود شد، و گفت: «ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز به ما عطا گردیده ؛ این فضیلت آشکاری است.»  ↓↓↓↓↓↓↓ پرندگان از صدای خود برای آواز خواندن، برقراری ارتباط با …

ادامه مطلب »