خانه / برچسب ها: سوره حجرات

برچسب ها: سوره حجرات

تقوا، ملاک برتری !!

سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳ : ای مردم ! ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید،(اینها ملاک برتری نیست)گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. همانا خداوند دانا و آگاه است!

ادامه مطلب »