خانه / برچسب ها: ظلم

برچسب ها: ظلم

به خسروپرویز گفته شد : فلان حکمران را خواندیم تعلل کرد تا به دربار بیاید . خسرو پرویز گفت : اگر برای او دشوارست به تمام نزد من بیاید به جزئی از بدنش اکتفا میکنیم !! منبع : پاورقی , غررالاخبار ملوک الفرس ابومنصور ثغالبی  

ادامه مطلب »