خانه / برچسب ها: علقه

برچسب ها: علقه

دیدگاه پروفسور کیت مور (جنین شناس) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن کریم

نظر و دیدگاه پروفسور جنین شناس (کیت مور) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن کریم کلید واژه انگلیسی: Quran, Science, Shia, Islam, keith L moore, Miracle  کلید واژه فارسی: قرآن، علم، شیعه، اسلام، کیت مور، جنین، علقه، اعجاز

ادامه مطلب »

علم جنین شناسی در قرآن

  اعجاز علمی قرآن سوره مبارکه مومنون: آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را (به صورت) مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم… ↓↓↓↓↓↓↓ جنین شناسی، امروز ثابت کرده که وقتی جنین مرحله علقه و مضغه را پشت سر …

ادامه مطلب »